Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid LIJ

Civiel recht en civiel proces / Asaa RvdK

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid LIJ

Onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

Samenvatting

In dit onderzoek is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) onderzocht van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ). Het LIJ is een instrument voor de signalering, screening en risicotaxatie bij iedere jongere die verdachte is in een strafzaak in Nederland. Het LIJ wordt ingevuld door een raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming, aan de hand van dossieronderzoek, gesprekken met de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers en aanvullende informatie. De IBB van het LIJ is de mate van overeenstemming tussen verschillende raadsonderzoekers wanneer zij dezelfde jongere beoordelen met behulp van het LIJ.

Omdat het strafadvies van de jongere en een eventueel behandelingsplan gebaseerd is op de LIJ beoordeling, heeft de LIJ beoordeling een grote impact op de toekomst van de jongere en is een hoge IBB gewenst. In dit rapport is de IBB geschat van zowel het dynamisch risicoprofiel als alle afzonderlijke vragen van het LIJ.

Inhoudsopgave

Voorwoord en dankbetuiging
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Methoden om de IBB te schatten
  3. Richtlijnen voor de interpretatie van de geschatte IBB
  4. Vaststellen van onderzoeksdesigns voor IBB studies
  5. Onderzoek naar het schatten van de IBB van het LIJ
  6. Duidelijkheid van de LIJ-vragen
  7. Conclusie en discussie

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ark, L.A. van der, Leeuwen, J. van, Jorgensen, T.D.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Pedagogische en Onderwijswetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit Pedagogische wetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inter-/intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidsonderzoek LIJ
Projectnummer:
2694
Operationele status:
Afgerond