Recidive tijdens en na de GBM

Civiel recht en civiel proces / Vonnis

Recidive tijdens en na de GBM

Vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van de gedragbeïnvloedende maatregel uitgevoerd in de periode 2008-2013

Samenvatting

Sinds 2008 kan de gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) worden opgelegd aan jeugdige delinquenten die een ernstig delict plegen of veel delicten plegen en psychische problematiek hebben waarvoor ambulante behandeling nodig is. Deze maatregel is bedoeld voor jongeren voor wie een voorwaardelijke straf of een taakstraf te licht is en de PIJ-maatregel te zwaar. De GBM bevat een programma om het gedrag van de jongere te beïnvloeden (bijvoorbeeld via jeugdzorg, jeugd-ggz en jeugdverslavingszorg).
De onderzoeksvragen die in dit rapport aan bod komen, luiden als volgt:

  1. Wat zijn de (achtergrond)kenmerken van de jeugdige delinquenten die in de periode 2008-2013 een GBM opgelegd hebben gekregen en in hoeverre zijn zij vergelijkbaar met een historische en gelijktijdige controlegroep samengesteld uit jeugdigen die een voorwaardelijke vrijheidsstraf of PIJ-maatregel kregen opgelegd?
  2. Wat is het effect van de GBM in vergelijking met een standaard voorwaardelijke vrijheidsstraf of PIJ-maatregel op de recidive van GBM-deelnemers tijdens de maatregel?
  3. Wat is het effect van de GBM in vergelijking met een standaard voorwaardelijke vrijheidsstraf of PIJ-maatregel op de recidive van GBM-deelnemers na het afronden van de maatregel?
  4. Welke uitvoeringskenmerken of behaalde doelen van de GBM hangen statistisch significant samen met een lagere recidivekans indien er gecorrigeerd is voor verschillen in daderkenmerken, gegevens over hun strafrechtelijke carrière en problematiek?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Beschrijving onderzoeksgroepen
  4. Resultaten recidivemeting
  5. Recidive van GBM-deelnemers nader bekeken
  6. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Verweij, S., Tollenaar, N., Wartna, B.S.J., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-11

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie GBM recidivedeel
Projectnummer:
2696
Operationele status:
Afgerond