Beleidsbenutting LIJ

Beleidsbenutting LIJ

Samenvatting

Het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrecht (LIJ) is opgezet als instrument dat gedurende het strafrechtelijke traject het recidiverisico van een jongere in kaart brengt. Het is ontwikkeld voor 12 tot en met 17-jarigen die met politie en justitie in aanraking komen. Met het LIJ wordt het recidiverisico in kaart gebracht gebaseerd op risico- en beschermende factoren en eventuele zorgsignalen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke strafrechtelijk aanpak en eventuele zorg een jongere nodig heeft.
Het is de vraag bij welke jongeren binnen de strafrechtketen het LIJ wordt afgenomen, voor welke groepen jongeren de LIJ representatief is en op welke wijze de verzamelde informatie gebruikt kan worden om meer inzicht te krijgen in het profiel van jongeren binnen de strafrechtketen en de relatie met recidive.
Het doel van dit onderzoek is om te kijken of het haalbaar is om data uit het LIJ op te nemen in de Onderzoeks- en Beleidsdatabase Justitiƫle Documentatie (OBJD), zodat deze toegevoegd kan worden aan de recidivemonitor. Daarmee kan de data van de recidivemonitor worden verrijkt met inhoudelijke gegevens op het niveau van de individuele jeugdige (uiteraard conform privacy richtlijnen en alleen voor onderzoeksdoeleinden). Dit heeft meerwaarde voor toekomstig recidiveonderzoek naar jeugdigen in het strafrecht.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Beleidsbenutting LIJ
Projectnummer:
2697
Operationele status:
Lopend