Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

Monitor nazorg (ex-)gedetineerden - meting 5

Beschrijving van de problematiek van ex-gedetineerden en de relatie met recidive

Samenvatting

Om de relatief hoge recidive onder (ex-)gedetineerden terug te dringen, wordt al tijdens detentie gewerkt aan re-integratie. Een belangrijk onderdeel van het re-integratiebeleid is het werken aan vijf basisvoorwaarden, te weten: identiteitsbewijs, werk en inkomen, huisvesting, schulden en zorg. Het doel van het werken aan deze basisvoorwaarden is om gedetineerden zo goed mogelijk te laten terugkeren in de maatschappij en te voorkomen dat zij opnieuw de fout in gaan.
Met de door het WODC ontwikkelde monitor nazorg (ex-)gedetineerden wordt tweejaarlijks de stand van zaken op de vijf basisvoorwaarden op verschillende momenten in de tijd beschreven: direct voor detentie, direct na detentie, zes maanden na detentie en twaalf maanden na detentie.

De eerste twee onderzoeksvragen van de monitor nazorg (ex-)gedetineerden komen in iedere meting van de monitor terug:
- 1.1 In welke mate kennen (ex-)gedetineerden problemen wat betreft identiteits-bewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg direct voor detentie, direct na detentie, zes maanden na detentie en twaalf maanden na detentie?
- 1.2 In welke mate verandert de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg tijdens detentie en in de eerste maanden na detentie?

Omdat in deze vijfde meting ook ingegaan wordt op de samenhang van de proble-men op de basisvoorwaarden met recidive van ex-gedetineerden, zijn de volgende twee onderzoeksvragen toegevoegd:
- 2.1 In hoeverre hangt de problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identi-teitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met recidive?
- 2.2 In hoeverre hangt de verandering in problematiek van (ex-)gedetineerden wat betreft identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en zorg samen met recidive?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Problematiek nazorgkandidaten voor en na detentie
  4. Individuele veranderingen in problematiek tijdens en na detentie
  5. Recidive nazorgkandidaten en de samenhang met problematiek op de basisvoorwaarden
  6. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Rokven, J.J., Verweij, S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-12
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor Nazorg 2016 (5e meting)
Projectnummer:
2698
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie