Jeugddelinquentie in de virtuele wereld

Jeugddelinquentie in de virtuele wereld

Een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders

Samenvatting

De achterliggende vraag van dit onderzoek is of de geconstateerde daling in jeugdcriminaliteit (deels) te verklaren valt, doordat jongeren overstappen van het plegen van offline delicten naar het plegen van online delicten. Op de volgende drie onderzoeksvragen wordt een antwoord gezocht in dit onderzoek:

  1. Wat is het profiel van jeugdige daders van zelf gerapporteerde gedigitaliseerde delinquentie en zelf gerapporteerde cyberdelinquentie?
  2. Waarin onderscheidt het profiel van (de verschillende groepen) jeugdige online daders zich van daders van offline jeugddelinquentie?
  3. In hoeverre is er sprake van een verplaatsing van offline naar online delinquentie onder jongeren?

Zie ook: de Tweede Kamerbrief rondom dit onderzoek.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Online en offline daderschap
  4. Profielen van online en offline daders
  5. Verplaatsing van offline naar online delinquentie?
  6. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rokven, J.J., Weijters, G., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Profielen van jeugdige zelfgerapporteerde daders van online en offline criminaliteit
Projectnummer:
2699A
Operationele status:
Afgerond