De psychometrische kenmerken van de MZJ-vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelicten bij jongeren

De psychometrische kenmerken van de MZJ-vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelicten bij jongeren

Schaalconstructen, afnamemodi en omvangschattingen

Samenvatting

De Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) is een vijfjaarlijks onderzoek waarin Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar bevraagd worden over hun delictgedrag.Tijdens de laatste meting zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, waar de belangrijkste van is de toevoeging van nieuwe gedigitaliseerde en cyber-delicten in de bevraging. In het huidig rapport worden de resultaten van een ver-diepingsonderzoek naar de MZJ gepresenteerd. De drie thema’s die aan bod komen zijn:

  1. De psychometrische kenmerken van de vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelicten, welke de kern vormt van de MZJ.
  2. De gevolgen van een overstap van een CAPI/CASI-afnamemodus (d.w.z., afname waarbij een interviewer aanwezig is) naar een CAWI-modus (d.w.z., een internet-afname) voor de rapportage en monitoring van zelfgerapporteerd delinquent gedrag.
  3. De mogelijkheden om de MZJ te gebruiken om een omvangschatting te maken van de door Nederlandse jeugdigen gepleegde gedigitaliseerde en cyberdelicten.

Zie ook: de Tweede Kamerbrief rondom dit onderzoek.

Inhoudsopgave

Managementsamenvattting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Psychometrische kenmerken, gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelinquentie
  4. CAPI/CASI- versus CAWI-modus
  5. Omvangschatting cyber- en gedigitaliseerde delinquentie
  6. Samenvatting en conclusie

Executive summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beerthuizen, M.G.C.J., Tollenaar, N., Laan, A.M. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Psychometrische kenmerken van zelfgerapporteerde cyber- en gedigitaliseerde jeugdcriminaliteit
Projectnummer:
2699B
Operationele status:
Afgerond