Recidive financiële sancties

Recidive financiële sancties

Samenvatting

Jaarlijks worden vanuit de Recidivemonitor cijfers opgeleverd uitgesplitst naar sancties. De wens is om er een extra sanctiestroom aan toe te voegen, namelijk de financiële sancties naar aanleiding van een misdrijf. In hoeverre is er in die gevallen sprake van recidive en zo ja, tot welk type overtredingen leidt dit dan? Ernstiger of minder ernstig?

Financiële sancties komen zowel in combinatie met zwaardere als lichtere straffen voor, bij misdrijven en overtredingen. Ze kunnen sterk variëren in hoogte. Bovendien zijn er op dit vlak de laatste jaren de nodige wijzigingen doorgevoerd (Wet Mulder strafbeschikkingen). Daarom moet eerst worden nagegaan in hoeverre financiële sancties voorkomen en in welke samenstellingen. Dit zou moeten leiden tot inzicht in de strafcombinaties die vaak voorkomen en duidelijk moeten maken van welke groepen het van belang is om de recidive bij te houden.

 

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive financiële sancties
Projectnummer:
2700
Operationele status:
Lopend