Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Vermogensdelicten binnen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap

Een onderzoek naar de aard en omvang, de vervolgingsuitsluitingsgrond en civielrechtelijke alternatieven voor strafvervolging

Samenvatting

In Nederland kunnen gehuwden en geregistreerde partners ongestraft vermogensdelicten plegen tegen hun wederhelft. Vanwege de vervolgingsuitsluitingsgrond in artikel 316 Sr mag het OM vermogensdelicten gepleegd binnen deze formele relatievormen namelijk niet vervolgen. In dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de aard en omvang van vermogensdelicten binnen het huwelijk. Daarnaast is onderzocht welke civielrechtelijke mogelijkheden bestaan om vermogensdelicten binnen het huwelijk aan te pakken en hoe relevante beroepsgroepen, zoals medewerkers Veilig Thuis, echtscheidingsadvocaten en strafrechtacademici, denken over de vervolgingsuitsluitingsgrond. Ten slotte is gekeken hoe buitenlandse strafwetgevers omgaan met deze problematiek.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Aard en omvang: literatuurreview
  3. Aard: jurisprudentie
  4. Aard en omvang: professionals
  5. Civielrechtelijke alternatieven
  6. Vervolgingsuitsluiting: strafrechtacademici
  7. Survey in EU-lidstaten
  8. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Aa, S van der, Lahlah, E., Smits, V.
Organisatie(s):
Tilburg University - Intenational Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) , WODC
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg University - Intervict
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Intervict (International Victimology Institute Tilburg)
Telefoon:
013 4663526
E-mailadres:
intervict@tilburguniversity.edu
Website:
www.tilburguniversity.edu/intervict

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafbaarstelling diefstal binnen het huwelijk
Projectnummer:
2702
Operationele status:
Afgerond