De implementatie van beleid gericht op recidivereductie

Detentie en reclassering / Reclasseringsbeleid

De implementatie van beleid gericht op recidivereductie

Een actualisatie van het deelonderzoek 'Verklaringen daling recidive'

Samenvatting

Uit het rapport ‘Terugval in recidive’ van B.S.J. Wartna, N. Tollenaar, S. Verweij, M. Timmermans, M. Witvliet, M. en G.H.J. Homburg (WODC en Regioplan, 2014 - zie link bij: Meer informatie) bleek dat in de periode 2002 tot 2010 een aantal maatregelen gericht op het terugdringen van de recidive, nog onvoldoende geïmplementeerd werd om daadwerkelijk effect te sorteren. Dit vervolgonderzoek gaat na of de betreffende maatregelen in de periode 2011 tot 2015 wel voldoende geïmplementeerd werden.

Het huidige onderzoek is een actualisering van het eerdere onderzoek op drie punten:

  • nieuwe wetenschappelijke inzichten over de duiding van recidivetrends;
  • inzichten over de uitvoering van de reeds bestaande (geïmplementeerd voor 2010) dadergerichte recidivebeperkende beleidsmaatregelen van 2010 tot en met 2015 én over de implementatie van nieuwe beleidsprogramma’s en maatregelen van 2010 tot en met 2015;
  • inzichten over mogelijke effecten van de veranderingen binnen het detentieregime en beleidsombuigingen en bezuinigingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de reclasseringsorganisaties op de recidive.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Implementatie en impact beleidsmaatregelen
  3. Effecten van bezuinigingen
  4. Samenvattingen en conclusie

Summary and conclusion
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Homburg, G., Mack, A., Timmermans, M., Witvliet, M.
Organisatie(s):
Regioplan beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2016

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolgonderzoek Terugval in Recidive
Projectnummer:
2703
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie