Recidive na Tools4U

Recidive na Tools4U

Vergelijkend recidiveonderzoek naar het effect van Tools4U

Samenvatting

Tools4U is een leerstraf gericht op het vergroten van sociale en cognitieve vaardigheden voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een middelgroot recidiverisico. Eerder onderzoek naar de uitvoering en effectiviteit van deze interventie wat betreft cognitieve en sociale vaardigheden lieten overwegend positieve effecten zien (zie link bij: Meer informatie).

Omdat de eerdere studie recidive na een relatief korte termijn (1,5 jaar) onderzocht, wordt in de huidige studie een recidivemeting uitgevoerd met een langere recidivetermijn. De eerdere studie maakte gebruik van een controlegroep die ruim een jaar later dan de Tools4U-groep geworven was, waardoor er een verschil was in de observatietermijn tussen de beide groepen. In de huidige studie is daarom daarnaast een extra controlegroep samengesteld die in dezelfde periode als de Tools4U-groep een taakstraf ontving. Bovendien zijn er aanvullende analyses gedaan naar de invloed van sociale- en cognitieve vaardigheden bij de voormeting.
De volgende onderzoeksvragen worden in het huidige onderzoek beantwoord:

  •  In welke mate is Tools4U effectief in het voorkomen van recidive? Op basis van: prevalentie; ernst eerste recidivedelict.
  •  Voor welke jongeren is Tools4U meer of minder effectief? Op basis van: leeftijd, geslacht, herkomst, delict geschiedenis; vaardigheidstekorten voorafgaand aan de training.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Beschrijving onderzoeksgroepen
  4. Resultaten
  5. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stouwe, T. van der, Verweij, S., Asscher, J.J., Weijters, G., Stams, G.J.J.M.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit van Amsterdam - Pedagogische Wetenschappen - afdeling Forensische Orthopedagogiek
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-04
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectevaluatie gedragsinterventie Tools4U recidivemeting
Projectnummer:
2704
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie