Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

Criminologie en victimologie / Verslaafden

Psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland

Samenvatting

Deze studie betreft een onderzoek naar de psychosociale criminogene factoren en neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland in 2017. Onder het gevangenispersoneel bestaat de indruk dat de gedragsproblematiek van gedetineerden de laatste jaren is verergerd. Om die reden is dit onderzoek uitgevoerd. De studie bevat twee onderzoeken: een grootschalig onderzoek naar de psychosociale kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2017 (en een vergelijking met de situatie in 2003, N=2.079) en een onderzoek naar de neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in 2017 (N=283). Deelvragen adresseren onder andere: (1) een overzicht van psychosociale en neurobiologische kenmerken, (2) de samenhang tussen deze kenmerken, (3) het vormen van profielen op basis van deze kenmerken, en (4) de beschikbare informatie bij binnenkomst in detentie. Aanvullend is er door de onderzoekers additioneel (5) onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheid van gedetineerden en is er (6) voor het eerst in Nederland een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van normscores voor de gedetineerdenpopulatie voor de in dit onderzoek gebruikte neurobiologische testen.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Samenvatting
Summary
Aanleiding voor dit onderzoek
Deel I: Psychosociale criminogene kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland, en een vergelijking tussen de situatie in 2003 en 2017
Deel II: Neurobiologische kenmerken van mannelijke gedetineerden in Nederland en de prevalentie van een indicatie voor LVB in detentie
Deel III: Verbindende discussie en aanbevelingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bak, R.R. den, Popma, A., Nauta-Jansen, L., Nieuwbeerta, P., Jansen, J.M.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Faculteit der rechtsgeleerdheid/FSW

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Aard en omvang criminogene factoren bij gedetineerden
Projectnummer:
2708
Operationele status:
Afgerond