Slachtoffers van zedenmisdrijven

Politie en rechtshandhaving / Politieoptreden

Slachtoffers van zedenmisdrijven

Een verkenning van de overwegingen voor contact met politie en/of hulpverlening

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de factoren en overwegingen die een rol spelen bij volwassenslachtoffers van zedenmisdrijven om het delict wel of niet te melden bij de politie, wel of geen aangifte te doen van het delict en de keuze om wel of geen hulp te zoeken. Parallel aan dit onderzoek voert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen een monitor uit naar de doorstroom van zaken van seksueel geweld tegen kinderen in de justitiële keten.
De volgende vragen stonden in dit onderzoek centraal:

  1. Welke factoren bepalen of het slachtoffer contact opneemt met politie en/of hulpverleners?
  2. Welk behoeften hebben slachtoffers na een zedenmisdrijf en welke contacten hebben zij op welk moment?
  3. Welke overwegingen maken slachtoffers ten aanzien van contact zoeken met politie en/of hulpverlening?
  4. Hoe ervaren zij het proces bij de politie na het incident?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Inzichten uit de literatuur
  3. Beeld op basis van registraties
  4. Perspectief van de slachtoffers
  5. Perspectief van professionals
  6. Conclusie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bertling, L., Mack, A., Vonk, H., Timmermans, M.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De beleving van slachtoffers van zedenmisdrijven van het strafproces van aangifte tot tenuitvoerlegging
Projectnummer:
2712
Operationele status:
Afgerond