Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt

Civiel recht en civiel proces / Schadefonds

Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt

Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

Samenvatting

De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst (Omringd door zorg, toch niet veilig; seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 2012). Op basis van het rapport zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen van 1945 tot heden. Het betreft Het Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen en de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen.
De centrale onderzoeksvraag luidt:
Wat zijn de ervaringen van aanvragers, instellingen en uitvoerders met de regelingen voor schadever-goeding en financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in residentiële instellingen en pleeggezinnen?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De financiële regelingen
  3. Omvang beroep op financiële regelingen
  4. Perspectief van slachtoffers
  5. Perspectief van de instellingen
  6. Perspectief uitvoerder Schadefonds
  7. Analyse en conclusie

Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Rij, C. van
Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, Regionplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Cebeon - Centrum beleidsadviserend onderzoek
 
Jollemanhof 18 (6e etage)
 
1019 GW Amsterdam
Telefoon:
020–6274551
E-mailadres:
cebeon@cebeon.nl
Website:
www.cebeon.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen
Projectnummer:
2713
Operationele status:
Afgerond