Quantified self - Mate van inzicht in psychische spanning van TBS patienten

Quantified self - Mate van inzicht in psychische spanning van TBS patienten

Samenvatting

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren en/of zichzelf bij te sturen. In de Verenigde Staten is er al veel activiteit op dit gebied: de overheid aldaar heeft bijvoorbeeld onlangs financiële middelen beschikbaar gesteld om QS-data te proberen te linken aan ‘officiële’ data (in dit geval op het terrein van gezondheid). In Nederland wordt momenteel een beperkt aantal kleine pilotprojecten uitgevoerd, zoals in de Oostvaarderkliniek met de behandeling van tbs-patiënten en bij de jeugdreclassering door middel van e-begeleiding. Het onderzoek moet inzicht geven in de mogelijke toepassingen van Quantified Self in behandeling en begeleiding van jeugdige en volwassen justitiabelen, zowel intramuraal als ambulant, om deze effectiever en efficiënter te maken. Tevens zullen de aan QS verbonden privacy aspecten worden meegenomen. Dit onderzoek betreft een empirische studie waarin concreet een toepassingsmogelijkheid van Quantified Self (QS) voor de justitiële context (in dit geval de TBS-setting) wordt onderzocht.
Het onderzoek bouwt voort op de proeftuin ‘Quantified Self’ van DJI welke recent is afgerond (Adviesrapport Quantified Self Fase, 2016). In het onderzoek wordt met name de relatie tussen (negatief) gedrag en fysiologische parameters (gemeten met behulp van een polsband) onderzocht.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Quantified self - Mate van inzicht in psychische spanning van TBS patienten
Projectnummer:
2716B
Operationele status:
Lopend