Mindfulness in detentie

Mindfulness in detentie

Plan- en procesevaluatie

Samenvatting

Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een geprotocolleerde groepstraining met als doel het reduceren van stress. Er wordt momenteel in zes inrichtingen met de training gewerkt. MBSR beoogd de veranderingsbereidheid (responsiviteit) van gedetineerden te beïnvloeden, afname van psychische klachten en agressie te bewerkstelligen en stress te verminderen door het beter leren omgaan met ongemak en onbehagen. Daarmee kan de training bijdragen aan duurzame gedragsbeïnvloeding en re-integratie. Daarnaast is de veronderstelling dat MBSR een positief effect kan hebben op het afdelingsklimaat en het voorkomen van incidenten (veiligheid) binnen de inrichting.
De doelstelling van dit onderzoek was om, ter voorbereiding op een uitvoerige effect-evaluatie, na te gaan wat reeds bekend is over de werkzame mechanismen van de Mindfulness en de MBSR-training (planevaluatie) binnen de detentiesituatie van de penitentiaire inrichtingen wordt uitgevoerd zoals beoogd (procesevaluatie).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksopzet
  3. Veronderstelde werkingsmechanismen en effecten MBSR in het algemeen
  4. Empirische evidentie voor de werkingsmechanismen van MBSR in het justitiedomein
  5. Instrumentarium om Mindfulness en de effecten van Mindfulness te meten
  6. Werving en selectie van deelnemers
  7. Uitvoering van de MBSR-training in detentie
  8. Vervolgactiviteiten en ervaringen
  9. Conclusie en discussie

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bouw, J.C., Huijbregts, S.C.J., Scholte, E.M. (medew.), Swaab-Barneveld, J.T. (medew.)
Organisatie(s):
Universiteit van Leiden, afdeling Orthopedagogiek , WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden, Fac. Sociale Wetenschappen
Telefoon:
071 527 4054

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in detentie
Projectnummer:
2717
Operationele status:
Afgerond