De bescherming van persoonsgegevens

Civiel recht en civiel proces / Persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens

Acht Europese landen vergeleken

Samenvatting

De verschillen in de mate van bescherming van persoonsgegevens roept de vraag op in welk land persoonsgegevens (en daarmee een belangrijk deel van iemands privacy) het beste zijn beschermd en hoe goed de bescherming van persoonsgegevens in Nederland is geregeld in vergelijking met andere landen. Is Nederland een achterhoedespeler, een middenmoter of een koploper op het vlak van privacybescherming?
Dit leidt tot de centrale vraagstelling van dit onderzoek: Wat is de positie vanNederland met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van de burgers in vergelijking met enkele andere landen binnen de Europese Unie?
Om te komen tot een antwoord op deze vraag zijn zes deelvragen geformuleerd:

 1. Wat is de algemene situatie rondom de bescherming van persoonsgegevens?
 2. Welk beleid wordt er vanuit de nationale overheid gevoerd om persoonsgegevens te beschermen?
 3. Welke wet- en regelgeving is van toepassing op de bescherming van persoonsgegevens?
 4. Op welke wijze zijn wetgeving en beleid op het terrein van bescherming van persoonsgegevens in de praktijk vormgegeven?
 5. Hoe zijn toezicht en handhaving bij bescherming van persoonsgegevens georganiseerd?
 6. Wanneer de acht onderzochte landen met elkaar worden vergeleken op bovengenoemde aspecten, wat is dan de positie van Nederland?

Inhoudsopgave

Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Nederland
 3. Duitsland
 4. Zweden
 5. Verenigd Koninkrijk
 6. Ierland
 7. Frankrijk
 8. Roemeniƫ
 9. Italiƫ
 10. Conclusie

Summary
Literatuur
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Custers, B. (eindred.), Dechesne, F., Georgieva, I., Hof, S. van der, Sears, A.M., Tani, T.
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - Elaw, Center for Law and Digital Technologies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Sdu
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978--90-124008-62
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SDU Uitgevers
Telefoon:
070 3789911
Fax:
070 3854321

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijkend onderzoek privacy Nederlandse burgers
Projectnummer:
2718
Operationele status:
Afgerond