Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Criminaliteit en delicten / Drugtoerisme

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Meting 2015

Samenvatting

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is de behoefte ontstaan om de ontwikkelingen die samenhangen met het coffeeshopbeleid in 2014, 2015 en 2016 te volgen, daar een landelijk beeld van te verkrijgen en de ontwikkelingen te duiden. Vanuit deze behoefte is een monitor tot stand gekomen waarmee de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, drugsrunnen en de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop worden gevolgd. De monitor bestaat in totaal uit drie metingen, waarvan de eerste inmiddels over 2014 is uitgevoerd (zie link bij: Meer informatie). Dit is de rapportage van de tweede meting die over 2015 is verricht.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Cijfermatige systeemkennis
  3. Coffeeshops en beleid
  4. Coffeeshop- en softdrugstoerisme
  5. Coffeeshopoverlast
  6. Illegale verkoop
  7. Conclusies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Mennes, R., Snippe, J., Sijtstra, M., Bieleman, B.
Organisatie(s):
Intraval, WODC
Plaats uitgave:
Groningen/Rotterdam
Uitgever:
Intraval
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Intraval, Bureau voor onderzoek en advies
Telefoon:
050 3134052
Fax:
050 3127526
E-mailadres:
info@intraval.nl
Website:
www.intraval.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2015 (Fase 1)
Projectnummer:
2719A
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie