Criminele samenwerkingsverbanden

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Criminele samenwerkingsverbanden

Ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek was de constatering dat de groei in het aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) niet terug te zien was in de ontwikkeling van het aantal vrijheidsstraffen. Om de georganiseerde misdaad terug te dringen werd in 2012 tussen de (toen nog) Minister van Veiligheid en Justitie, de politie en het OM afgesproken dat er meer csv’s zouden moeten worden aangepakt: in 2014 twee keer zoveel als in 2009.
Probleemstelling: Welke verklaring(en) ligt/liggen ten grondslag aan het achterblijven/ uitblijven van een stijging in het aantal strafopleggingen bij het aantal door het OM gerapporteerde aangepakte csv’s over de periode 2009-2015?

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Criminele samenwerkingsverbanden: definitie, operationalisering en registratie
  3. Diverse vormen van aanpak van csv's
  4. Aanpak binnen het strafrecht op thema's
  5. Aanpak van csv's volgens de betrokken professionals
  6. Registratie en cijfers over csv-onderzoeken en aanpak
  7. Vrijheidsstraffen in perspectief
  8. Effectiviteit in opsporing, vervolging en berechting
  9. Duiding van effectiviteit en adviezen voor rapportage
  10. Conclusie

Bijlagen
Literatuur en documentatie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Korf, D.J., Luijk, S.J., Meijer, E. de
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Strafoplegging / afdoening aanpak CSV's
Projectnummer:
2723A
Operationele status:
Afgerond