Effectiviteit interventies aanpak CSV's

Effectiviteit interventies aanpak CSV's

Samenvatting

Sinds 2009 is het aantal door het openbaar ministerie (OM), de politie en de buitengewone opsporingsdiensten (BOD’en) aangepakte criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) ruim verdubbeld, van 531 in 2009 tot 1188 in 2015. Het aantal strafopleggingen is echter relatief stabiel gebleven en volgt niet de geïntensiveerde aanpak van georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Dit roept de vraag op hoe deze ontwikkeling te duiden: stijgt het aantal strafopleggingen niet mee met het aantal aangepakte CSV’s omdat er veel wordt geïnvesteerd in alternatieve interventies/afdoeningen, of liggen hier andere verklaringen aan ten grondslag? De minister van Veiligheid en Justitie heeft toegezegd dat hier een onderzoek naar zal worden gedaan (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 29911, nrs. 99 en 114).
Het onderzoek is opgesplitst in twee deelonderzoeken, deel A en B. Dit deelonderzoek betreft de onderzoeksvraag: wat kan er gezegd worden over de effectiviteit van de verschillende interventies die vallen onder de definitie ‘aanpakken van CSV’s’ in de periode 2009-2015?

 

 

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Effectiviteit interventies aanpak CSV's
Organisatie(s):
Openbaar Ministerie - Centrale Verwerking (CVOM), WODC
Projectnummer:
2723B
Operationele status:
Afgerond