Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid

Progressief boetestelsel en verkeersveiligheid

Geschatte veiligheidseffecten van hogere boetes bij herhaalde snelheidsovertredingen

Samenvatting

Een verkeersovertreding wordt doorgaans zwaarder bestraft als het risico daarvan hoger is. Naarmate men de limieten – voor rijsnelheid of bloedalcoholgehalte – meer overschrijdt, krijgt men een hogere boete. Ook herhaalde overtredingen leiden tot een aanzienlijk hoger risico. Voor zover deze overtredingen op kenteken worden beboet, leidt herhaling op dit moment echter niet tot hogere boetes. De Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV; ook wel 'Wet Mulder'), staat dit nu niet toe. De Tweede Kamer (motie 471, 2 juli 2015) heeft de minister van Veiligheid en Justitie gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een progressief boetesysteem waarbij de boete toeneemt bij herhaalde overtredingen.
De SWOV heeft een onderdeel van dat onderzoek uitgevoerd, namelijk een schatting van het effect van een progressief boetestelsel voor snelheidsovertredingen op de verkeersveiligheid.
Hiernaast is onderzocht of er evidentie is voor de aannamen en werkingsmechanismen die aan een progressief boetestelsel ten grondslag liggen, en is nagegaan of een dergelijk stelsel mogelijke (onbedoelde) neveneffecten heeft. Dit rapport bevat de resultaten van dat onderzoek. Daarbij is uitgegaan van bekeuring op grond van kentenkenaansprakelijkheid, aangezien in 2016 96% van alle WAHV-overtredingen op kenteken werd geconstateerd en 84% een snelheidsovertreding van vooral (bestel)auto’s betrof.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary
Voorwoord
Lijst van termen

  1. Inleiding
  2. Assumpties en werkingsmechanisme
  3. Randvoorwaarden en neveneffecten
  4. Schatting van het effect op verkeersveiligheid
  5. Conclusies

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hoekstra, A.T.G., Eenink, R.G., Goldenbeld, Ch.
Organisatie(s):
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SWOV
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
 
Postbus 93113
 
2509 AC Den Haag
Telefoon:
070 - 3173333
E-mailadres:
info@swov.nl
Website:
www.swov.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Progressieve verkeersboetes en verkeersveiligheid
Projectnummer:
2724
Operationele status:
Afgerond