Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand

Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand

Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland

Samenvatting

De centrale vraag in dit rapport is wat geleerd kan worden van een verkenning van de stelsels van gesubsidieerde rechtsbijstand van Nederland, Finland en Schotland met betrekking tot de doelmatigheid van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze vraag wordt aan de hand van twee specifieke maatregelen beantwoord. Ten eerste, wat zou het inzetten van advocaten in de eerste lijn voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand? Ten tweede, wat zou het aanwenden van een rechtsbijstandsverzekering voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Inhoudsopgave

Samenvatting

Summary

  1. Inleiding
  2. Vergelijking van stelsels
  3. Casestudy - gesubsidieerde rechtsbijstand bij echtscheidingen
  4. Scenario 1 - Advocaten in eerste lijn
  5. Scenario 2 - Vergroten belang rechtsbijstandsverzekeringen
  6. Conclusies en beperkingen onderzoek

Literatuur
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Scholte, R., Weel, B. ter, Westerveld, M.
Organisatie(s):
SEO Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
SEO Economisch Onderzoek - Universiteit van Amsterdam
Telefoon:
020 5251630
Fax:
020 5251686
E-mailadres:
secretariaat@seo.nl
Website:
www.seo.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vergelijkend onderzoek kosten toevoegingen
Projectnummer:
2726
Operationele status:
Afgerond