Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW)

Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW)

Samenvatting

Met de bepaling van artikel 2:135 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt in overnamesituaties beoogd te voorkomen dat bestuurders die zelf aandelen hebben, uit financieel (eigen)belang instemmen met de overname van hun bedrijf en zo de koerswinst op hun aandelen te gelde maken. De bepaling roomt de eventuele koerswinst af.
De probleemstelling in dit onderzoek is als volgt: Wordt het beoogde doel van de regeling in art 2:135 lid 7 BW, namelijk het tegengaan van de prikkel tot oneigenlijke oordeelsvorming in geval van overnamesituaties, bereikt?
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende deelonderzoeksvragen:

  1. Is art. 2:135 lid 7 BW in de praktijk toegepast? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat zijn de gevolgen van en ervaringen met de toepassing geweest?
  3. Zijn neveneffecten gebleken van het artikel? Zo ja, welke?
  4. Is de huidige regeling effectief? D.w.z. wordt het beoogde doel van het tegengaan van de prikkel tot oneigenlijke oordeelsvorming in geval van overnamesituaties bereikt en waarom wel of niet?
  5. Zijn er andere wijzen waarop het beoogde doel kan worden bereikt die wellicht effectiever zijn dan wel minder ongewenste neveneffecten hebben?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Parlementaire geschiedenis en literatuur
  3. De casus
  4. De interviews
  5. Conclusies

Leesvervangende samenvatting
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Huizink, J.B., Verdam, A.F., Leeuwen, B.H.A., Roo, K.H.M. de
Organisatie(s):
Vrije Universiteit Amsterdam - Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO), WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Vrije Universiteit Amsterdam - Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO)
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Vrije Universiteit Amsterdam - Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO)
Website:
http://www.rechten.vu.nl/nl/onderzoek/organisatie/onderzoeksinstituten-en-centra/vu-zifo/index.aspx

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie afroming koerswinst bij overnamesituaties
Projectnummer:
2728
Operationele status:
Afgerond