Evaluatie Wet OM-afdoening

Evaluatie Wet OM-afdoening

Samenvatting

De Wet OM-afdoening maakt het mogelijk om in een strafrechtelijk kader buiten de rechter om straffen op te leggen door het uitvaardigen van een strafbeschikking. De wet is vanaf 1 februari 2008 gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de strafbeschikking uitgevaardigd door de officier van justitie (art. 257a Sv). In 2010 kwam daar de politiestrafbeschikking bij (art. 257b Sv) en in 2012 ook de bestuurlijke strafbeschikking (art. 257ba Sv).
De probleemstelling van dit onderzoek was tweeledig en luidde als volgt:

  • Wat heeft de wetgever beoogd met de Wet OM-afdoening?
  • Hoe wordt de Wet OM-afdoening in de praktijk uitgevoerd, en is dit volgens de doelstellingen en verwachtingen van de wetgever?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Beleidstheorie en inbedding van de Wet OM-afdoening
  3. Analyse van registratiegegevens
  4. Dossierstudie
  5. Procesevaluatie: Interviews
  6. Conclusie
  7. Samenvatting

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abels, D., Benschop, A., Blom, T., Coster van Voorhout, J., Korf, D.J., Liebregts, N., Vriend, K.
Organisatie(s):
Universiteit van Amsterdam - Bonger Instituut voor Criminologie, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
9789036105125
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bonger Instituut voor Criminologie - Universiteit Amsterdam
Telefoon:
020 5252058
Fax:
020 5253943
Website:
www.bonger.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie wet OM-afdoening
Projectnummer:
2729
Operationele status:
Afgerond