Schieten op een bewegend doel

Schieten op een bewegend doel

Evaluatie Instituut Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

Samenvatting

Sinds 1 april 2000 heeft Nederland als eerste Europese natie een Nationaal rapporteur op het gebied van mensenhandel. Op grond van artikel 9 van de Wet Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen dient het instituut elke vier jaar geëvalueerd te worden. De centrale onderzoeksvraag van deze evaluatie luidt als volgt:
Wat zijn de ambities, doelstellingen en taken van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, hoe worden de taken uitgevoerd, welke middelen zijn voorhanden, hoe worden deze besteed, wat is de (externe) waardering van de taakuitvoering en is er aanleiding om de taakuitvoering of bevoegdheden te wijzigen?

Inhoudsopgave

Colofon
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Ontstaansgeschiedenis, taken en doelen
  3. Staatsrechtelijke positie van de Nationaal rapporteur
  4. Middelen
  5. Taakuitvoering
  6. Waardering door externen
  7. Nadere analyse en waardering van de taakuitvoering
  8. Resumé van bevindingen

Bijlagen
English summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Ridder, J. de, Struiksma, N., Bloemhoff, C., Boxum, Ch.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Pro Facto
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie instituut Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen
Projectnummer:
2732
Operationele status:
Afgerond