(Verkeerd) verbonden in een slimme samenleving

(Verkeerd) verbonden in een slimme samenleving

Het Internet of Things: kansen, bedreigingen en maatregelen

Samenvatting

Het Internet of Things (IoT) is een netwerk van ‘slimme’ apparaten, sensoren en andere objecten die met elkaar en met het internet verbonden zijn. Nu al worden verschillende IoT-toepassingen veelvuldig gebruikt in onze samenleving en in de toekomst zal de adoptie van het IoT alleen nog maar verder toenemen.
De centrale vraagstelling in dit onderzoek is: Wat zijn de kansen en bedreigingen van het IoT en hoe kunnen verschillende stakeholders de ontwikkeling van het IoT in Nederland op een positieve manier beïnvloeden? Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd.

  1. Wat behelst het IoT?
  2. Welke kansen biedt het IoT?
  3. Welke bedreigingen brengt het IoT met zich mee?
  4. Wat zijn de maatregelen die verschillende stakeholders kunnen nemen om de kansen van het IoT te benutten en de bedreigingen ervan te beperken?

Dit onderzoek is een verkenning met als doelstelling een breed overzicht te geven van relevante vraagstukken op het gebied van het IoT, daardoor wordt per deelonderwerp slechts beperkt de diepte in gegaan.

In de bijlage is de volledige tekst voorzien van een interactieve infographic (pop-up-versie) die aanklikbaar is.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het Internet of Things
  3. Kansen en bedreigingen
  4. Handelingsperspectieven
  5. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berkel, J.J. van, Pool, R.L.D., Harbers, M., Oerlemans, J.J., Bargh, M.S., Braak, S.W. van den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-08
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kansen en bedreigingen Internet of Things
Projectnummer:
2734
Operationele status:
Afgerond