Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

Veiligheid en preventie / Alarmmelding

Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

Samenvatting

Bij calamiteiten, rampen of crises kunnen mensen gealarmeerd en geïnformeerd worden via NL-Alert, de sirene, radio, tv, social media, nieuwswebsites, www.crisis.nl, de websites van de veiligheidsregio’s en andere mensen. Uit bestaand onderzoek naar het bereik en de effectiviteit van deze communicatiemiddelen komt het beeld naar voren dat bepaalde doelgroepen onderbelicht zijn gebleven. De onderzoeksvragen in het huidige onderzoek zijn:

 1. Welke kwetsbare groepen kunnen worden onderscheiden in het kader van alarmeren en informeren bij (dreigende) calamiteiten, rampen en crises? Binnen welke specifieke context(-en) kunnen die groepen als kwetsbaar worden aangemerkt?
 2. In hoeverre en hoe kan de eigen veiligheid van deze kwetsbare groepen in het kader van alarmeren en informeren bij (dreigende) calamiteiten, rampen en crises worden vergroot met het bestaande pakket crisiscommunicatiemiddelen of dienen er aanvullende voorzieningen te worden getroffen? Zo ja, welke?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Methoden van onderzoek
 3. Literatuurstudie kwetsbare groepen
 4. Interviews deskundigen op gebied crisiscommunicatie
 5. Focusgroepen kwetsbare burgers
 6. Analyse websites, fora en social media
 7. Literatuurstudie crisiscommunicatie in andere landen
 8. Conclusie en discussie
 9. Referenties
 10. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Stel, M., Ketelaar, D., Gutteling, J., Giebels, E., Kerstholt, J.
Organisatie(s):
Universiteit Twente - Vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid, WODC
Plaats uitgave:
Enschede
Uitgever:
Universiteit Twente - Vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences
Telefoon:
053-4893299
Website:
www.utwente.nl/bms

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Kwetsbare groepen bij crisiscommunicatie
Projectnummer:
2736
Operationele status:
Afgerond