Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

Migratie en integratie / Asielzoekersopvang

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

Samenvatting

De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 is niet nieuw voor Nederland, maar de context is wel veranderd ten opzichte van het verleden. Het draagvlak voor opvang staat onder druk en er vindt in het publieke debat vermenging plaats van de vraagstukken rondom asielopvang met andere dossiers als integratie en de verhoogde terroristische dreiging. Verdringingseffecten en veiligheidsvraagstukken spelen een grote rol in het publieke debat en de vraag is wat dit betekent voor de ontwikkeling van het draagvlak onder de bevolking als geheel, buurtbewoners die met opvang te maken krijgen, asielzoekers/vluchtelingen, (lokale) bestuurders en professionals.

Inhoudsopgave

Colofon
Belangrijkste conclusies
Samenvatting en beschouwing

  1. Inleiding
  2. Longitudinaal onderzoek
  3. Acceptatie
  4. Effecten van een AZC in de buurt
  5. Gedragsintenties jegens asielzoekers
  6. Veranderingen in publieke opinie over migratie (2017-2019)
  7. Vergrootglas: Deur-aan-deur onderzoek
  8. Onrust en incidenten rondom het AZC

Dankwoord
Referenties
Appendices

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, T., Gootjes, F., Boendermaker, M., Gordijn, E., Postmes, T.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Jaar van uitgave:
2020
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor onvrede en angst migratiestromen
Projectnummer:
2742
Operationele status:
Afgerond