Monitor onvrede en angst migratiestromen

Wetgeving en beleid / Asielbeleid

Monitor onvrede en angst migratiestromen

Samenvatting

De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 is niet nieuw voor Nederland, maar de context is wel veranderd ten opzichte van het verleden. Het draagvlak voor opvang staat onder druk en er vindt in het publieke debat vermenging plaats van de vraagstukken rondom asielopvang met andere dossiers als integratie en de verhoogde terroristische dreiging. Verdringingseffecten en veiligheidsvraagstukken spelen een grote rol in het publieke debat en de vraag is wat dit betekent voor de ontwikkeling van het draagvlak onder de bevolking als geheel, buurtbewoners die met opvang te maken krijgen, asielzoekers/vluchtelingen, (lokale) bestuurders en professionals.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor onvrede en angst migratiestromen
Organisatie(s):
WODC, RUG - Fac. Gedrags- & Maatschappijwetenschappen
Projectnummer:
2742
Operationele status:
Lopend