Evaluatie van prestaties van de politie

Evaluatie van prestaties van de politie

Deel 2 van de evaluatie van de Politiewet 2012

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.

De centrale vraag van het onderzoek ‘prestaties’ is of de keuze voor één politie met één beheerder tot betere prestaties van de politie heeft geleid. Wat is de bijdrage van de Politiewet 2012 aan het doelmatiger en slagvaardiger werken en beter presteren van de nationale politie?

Dit is deelonderzoek 2 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hieronder).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Onderzoekskader en -methoden
  3. Besparing 230 miljoen
  4. Professionele organisatie
  5. Betere taakuitvoering
  6. Groter vertrouwen van de burger
  7. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Zanten, P. van, Boer, A. de, Hoppe, Th., Rosmalen, F. van, Gemke, P., Bruijn, H. de
Organisatie(s):
Berenschot , Technische universiteit Delft, WODC
Uitgever:
Berenschot
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Berenschot
Telefoon:
030 2916916
Fax:
030 2947090

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Prestaties van de politie; evaluatie invoering nationale politie (commissie Evaluatie Politiewet 2012)
Projectnummer:
2747B
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie