Politiebestel in balans?

Politie en rechtshandhaving / Nationale politie

Politiebestel in balans?

Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording, samenwerking en maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel

Samenvatting

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Justitie en Veiligheid binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over doeltreffendheid en effecten van de wet in de praktijk.

In dit rapport staat de vraag centraal hoe de Politiewet 2012 in de praktijk is geïmplementeerd en welke consequenties zich voordoen voor de politieorganisatie en voor de verschillende externe partijen die bij het politiewerk betrokken zijn. De hoofdvraag die aan dit onderzoek ten grondslag ligt, luidt:
Hoe kan de werking van de Politiewet 2012 inzake de thema’s (1) politiek bestuurlijke sturing en politiek-democratische verantwoording, (2) samenwerking en (3) maatschappelijke inbedding, worden geëvalueerd?

Dit is deelonderzoek 4 ten behoeven van het eindrapport Evaluatie Politiewet 2012 (zie: link hieronder).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

  1. Resultaten van breedte- en diepteonderzoeken
  2. Conclusies en reflectie - politiebestel in balans?
  3. Literatuuronderzoek
  4. Inhoudsanalyse van vakbladen en kranten
  5. Landelijke enquête
  6. Casus Zeeland en West-Brabant
  7. De Eenheid Den Haag
  8. Samenwerking
  9. Maatschappelijke inbedding

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Bekkers, V., Devroe, E., Sluis, A. van der, Prins, R., Cachet, L., Akerboom, M., Nuij, W., Waltheer, J.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs
Jaar van uitgave:
2017

Bestelinformatie

Adres:
Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Samenwerking & bestuurlijke governance; evaluatie invoering nationale politie (commissie Evaluatie Politiewet 2012)
Projectnummer:
2747D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie