Van perceptie naar feit

Criminologie en victimologie / Criminografie

Van perceptie naar feit

Asielzoekers en buurtcriminaliteit

Samenvatting

De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) gaat regelmatig gepaard met protesten van buurtbewoners die vrezen dat de komst van een AZC zal leiden tot meer criminaliteit. Deze zorg is al eerder aanleiding geweest voor onderzoek. In dit rapport staan de volgende twee hoofdvragen centraal die daarin onbeantwoord zijn gebleven:

  1. In hoeverre zijn de aard en omvang van de criminaliteit onder de huidige groepen asielmigranten vergelijkbaar met de patronen onder groepen die in het verleden in Nederland asiel hebben aangevraagd?
  2. In hoeverre heeft de aanwezigheid van een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een buurt gevolgen voor de mate waarin reguliere buurtbewoners en overige reguliere gebruikers van de buurt (passanten en bedrijven) er het slachtoffer worden van criminaliteit?

Filmpje: Van perceptie naar feit

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Aanleiding van het onderzoek
  2. Verdachtenanalyse en slachtofferschap in de buurt: een eerste beschrijving
  3. Verdiepende verdachtenanalyse
  4. Verdiepende analyse buurtcriminaliteit
  5. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Achbari, W., Leerkes, A.S.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-16
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Criminaliteit en overlast in gemeentes met en zonder een asielzoekerscentrum
Projectnummer:
2750
Operationele status:
Afgerond