Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk

Migratie en integratie / Asielzoekerscentrum

Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk

De inzet van vrijwilligers bij het COA

Samenvatting

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers voor de activering van bewoners in de locaties voor noodopvang en asielzoekerscentra vanuit het gezichtspunt van vrijwilligers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, bewoners en (medewerkers van) het COA?

Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde en (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de genoemde locaties. Daarmee wil het COA een onderbouwd uitvoeringsbeleid formuleren voor de inzet van vrijwilligers, gericht op de activering van bewoners.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Het onderzoek
  3. Beleidscontext en inzichten over vrijwilligerswerk
  4. Activiteiten en taken van vrijwilligers bij het COA
  5. Faciliteiten en eisen
  6. Conclusies
  7. Literatuur
  8. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Gruijter, M. de, Razenberg, I.
Organisatie(s):
Verwey-Jonker Instituut , WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2017
ISBN:
978-90-5830-803-0
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De inzet van vrijwilligers door het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA
Projectnummer:
2754
Operationele status:
Afgerond