Achtergronden en recidive van Mulderovertreders

Achtergronden en recidive van Mulderovertreders

Samenvatting

Het huidige onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over een progressief boetestelsel door inzicht te verschaffen in de achtergronden en de recidive van ‘Mulderovertreders’, dat wil zeggen personen die een lichte verkeersovertreding vallend onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv, ook wel Wet Mulder genoemd) begingen. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

  1. Wat zijn de achtergrondkenmerken van Mulderovertreders? Zijn er verschillen tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders?
  2. Wat is het recidivebeeld van Mulderovertreders? Zijn er verschillen tussen Mulderveelplegers en overige Mulderovertreders?
  3. In hoeverre is het plegen van Mulderovertredingen in het verleden een voor-speller voor Mulderrecidive en voor strafrechtelijke (verkeers)recidive?

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode van onderzoek
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Blom, M., Weijters, G., Blokdijk, D.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-13
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidivemeting Mulderovertreders
Projectnummer:
2756A
Operationele status:
Afgerond