Actualisering KPI-monitor USB en MVS 2016

Detentie en reclassering / Reclassering

Actualisering KPI-monitor USB en MVS 2016

Samenvatting

In 2012 is het WODC begonnen met het ontwikkelen van een KPI-monitor voor het toenmalige Programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB). In deze monitor wordt het presteren op verschillende kritieke (keten) prestatie indicatoren (KPI’s), die aansluiten bij de doelen van de uitvoeringsketen, inzichtelijk gemaakt. Voor elk van de doelen en sanctiestromen in de uitvoeringsketen is een aantal KPI’s vastgesteld. Het WODC neemt sinds 2012 de structurele meting van deze KPI’s op zich.
Daarnaast is het WODC in 2014 begonnen met de ontwikkeling van de Monitor Vrijheidsbeperkende Sancties (MVS). In deze monitor gaat het specifiek om het krijgen van inzicht in het presteren van de uitvoeringsketen op het gebied van de vrijheidsbeperkende sancties. Aangezien de ketendoelstellingen grotendeels zijn ondergebracht in bovengenoemde KPI-monitor, ligt de focus van de MVS voornamelijk op de reclasseringsprestaties en specifieke sturingsinformatie voor de reclassering of het KVS. De resultaten worden gepubliceerd in een webinterface. Beide monitoren worden ieder kwartaal bijgewerkt. Vanwege de gedeeltelijke overlap van de te gebruiken data is afgesproken de kwartaalupdates van de KPI-monitor en MVS onder te brengen in één project.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering KPI-monitor USB en MVS 2016
Projectnummer:
2759
Operationele status:
Afgerond