Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022

Detentie en reclassering / Reclassering

Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022

Beleidsneutrale ramingen

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen).

Inhoudsopgave

Afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrondfactoren
 3. Opsporing
 4. Slachtofferzorg
 5. Vervolging
 6. Rechtspraak
 7. Tenuitvoerlegging
 8. Reclassering en Kinderbescherming
 9. Vreemdelingenbewaring
 10. Rechtsbijstand
 11. Nawoord

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Moolenaar, D.E.G., Decae, R., Tulder, F.P. van, Diephuis, B.J.
Organisatie(s):
WODC, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Cahiers 2017-06
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering PMJ t/m 2022
Projectnummer:
2764
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie