Recidive onder justitiabelen in Nederland

Recidive onder justitiabelen in Nederland

Een verslag over de periode 2004 tot en met 2016

Samenvatting

Sinds 2005 berekent het WODC jaarlijks de recidive, i.e. het opnieuw in contact komen met justitie, van verschillende dadergroepen die met justitie in aanraking zijn gekomen.
In deze factsheet wordt de recidive van vijf daderpopulaties beschreven:
- volwassen daders met een strafzaak;
- minderjarige daders met een strafzaak;
- ex-gedetineerden;
- ex-pupillen van Justitiële Jeugdinrichtingen;
- ex-reclassenten (uitgesplitst naar mensen die onder toezicht zijn geweest van reclassering Nederland en mensen die een werkstraf hebben uitgevoerd).

Over de recidive na een tbs-maatregel en de forensische zorg in het algemeen wordt in een aparte rapportage verslag gedaan.
Voorliggend onderzoek beschrijft de recidive van de justitiabelen die tussen de jaren 2004 en 2013 werden bestraft, uitstroomden uit een justitiële inrichting, een werkstraf hebben afgerond of van wie het toezicht bij de reclassering afliep. Het laatste cohortjaar dat meegenomen is in deze studie is 2013. Dat is het meest recente jaar waarover cijfers met betrekking tot de tweejarige recidive berekend konden worden.

Het onderzoek is een vervolg op project 2637 (zie link bij: Meer informatie).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Weijters, G., Verweij, S., Tollenaar, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2017
Reeks:
Fact sheets 2017-05
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Actualisering recidivemeting sancties 2016
Projectnummer:
2768
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie