Achtergronden en recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2015

Achtergronden en recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2015

Samenvatting

Het WODC voert sinds medio 2016 een vijfjarig onderzoeksprogramma uit naar de recidive van daders van huiselijk geweld en kindermishandeling (Basisprogramma recidiveonderzoek huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld tegen kinderen 2016-2021, projectnr. 2773). Eén van de onderdelen van het programma is het periodiek berekenen van de recidive onder alle veroordeelde daders van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NRMSGK). De methode en de resultaten worden door het onderzoeksteam van de recidivemonitor aan de NRMSGK geleverd en de NRMSGK neemt dit als hoofdstuk op in de periodiek te verschijnen Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen. De eerste recidivemeting, welke betrekking had op daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2013, is in 2018 opgeleverd aan de NRMSGK.

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Achtergronden en recidive onder daders van seksueel geweld tegen kinderen veroordeeld in 2001-2015
Projectnummer:
2773E
Operationele status:
Afgerond