Ernstige verkeersdelicten

Detentie en reclassering / Strafwijziging

Ernstige verkeersdelicten

Samenvatting

Over de straftoemeting in verkeerszaken is veel maatschappelijke en politieke discussie. Ook in de wetenschap is het een onderwerp van discussie. Op 18 februari jl. heeft de minister van V&J in een brief naar de Tweede Kamer over verkeershandhaving aangegeven dat er onderzoek zal plaatsvinden naar de straftoemeting in ernstige verkeerszaken (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 29398, nr. 495).

Dit onderzoek betreft de straftoemeting in ernstige verkeerszaken. Daarbij wordt gekeken naar het 'strafgat' bij (kort gezegd) roekeloos rijgedrag. Bezien wordt of de opsporingsbevoegdheden bij het doorrijden na een ongeval met ernstig letsel of de dood als gevolg dienen te worden uitgebreid. De onderzoeksvragen betreffen de straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten, de opvattingen van praktijkjuristen over die straftoemeting, en knelpunten van juridische of praktische aard bij de afdoening van ernstige verkeersdelicten.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De strafbaarstelling en het kader voor straftoemeting
  3. Straftoemeting bij ernstige verkeersdelicten
  4. Interviews
  5. Conclusies en aanbevelingen

Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wolswijk, H.D., Postma, A., Keulen, B.F.
Organisatie(s):
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Rechtsgeleerdheid

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Straftoemeting na ernstige verkeersdelicten
Projectnummer:
2777
Operationele status:
Afgerond