Interventies jeugdige daders cybercrime

Interventies jeugdige daders cybercrime

Samenvatting

Met de sterke groei van de mogelijkheden en het gebruik van internet in de afgelopen decennia is ook de criminaliteit in de digitale wereld (cybercrime) aanzienlijk toegenomen. Jongeren zijn sterk vertegenwoordigd op het internet en uit onderzoek blijkt dat zij ook relatief vaak dader zijn van cybercrime. Er is echter nog weinig systematisch inzicht in mogelijke interventies die dit daderschap kunnen terugdringen. Dit onderzoek heeft als doel dit inzicht ter vergroten ten einde beter te kunnen voorkomen dat jongeren beginnen of doorgaan met het plegen van cybercrime. Daartoe wordt onderzocht wat bekend is over de opzet, (beoogde) werking en effecten van interventies gericht op het voorkomen en/of tegengaan van cybercrime onder jongeren.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Theoretisch kader
  3. Methoden
  4. Literatuurstudie naar geƫvalueerde interventies
  5. Verdiepingsstudie naar aangrijpingspunten voor interventies
  6. Conclusie en discussie

Summary
Literatuurlijst
Literatuurlijst: bronnen interventies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Oosterwijk, K., Fischer, T.F.C.
Organisatie(s):
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, WODC
Plaats uitgave:
Rotterdam
Uitgever:
Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law
Telefoon:
010 4081547
Fax:
010 5432911
Website:
www.esl.eur.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Interventies jeugdige daders cybercrime
Projectnummer:
2779
Operationele status:
Afgerond