Recidive na high impact crimes

Recidive na high impact crimes

Recidive onder daders van high impact crimes veroordeeld in de periode 2002-2013

Samenvatting

Sinds enkele jaren wordt in Nederland de term ‘high impact crimes’ (HIC) gebruikt om delicten aan te duiden die een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij hebben. Onder de klassieke HIC-delicten worden (gewelddadige) vermogensdelicten geschaard, om precies te zijn woninginbraak, straatroof en overvallen. In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van deze HIC-problematiek middels verschillende beleidsprogramma’s, de instelling van de Taskforce Overvallen en de veiligheids-agenda.

In dit rapport is de recidive van daders van de klassieke HIC-delicten, woninginbraak, straatroof en overvallen, die in de periode 2002 tot en met 2013 onherroepelijk zijn veroordeeld voor een dergelijk delict in kaart gebracht. Dit onderzoek maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeksprogramma naar de recidive onder HIC-daders.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie en discussie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beijersbergen, K.A., Blokdijk, D., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2018
Reeks:
Cahiers 2018-03
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive na een high impact crime ; cahier Recidive bij daders van high impact crimes veroordeeld in de periode 2002-2013
Projectnummer:
2786A
Operationele status:
Afgerond