Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes

Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes

Samenvatting

In de afgelopen jaren is door de overheid sterk ingezet op de bestrijding van zogenaamde high impact crimes (HIC). Onder de klassieke HIC-delicten vallen woninginbraak, straatroof en overval. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze HIC-delicten niet in elke regio evenveel voorkomen. Bovendien blijken regio’s uiteenlopende aanpakken en werkwijzen te hebben ontwikkeld om de HIC-problematiek terug te dringen.
Gezien de regionale verschillen, zowel in het voorkomen van HIC-delicten als de aanpak van HIC-daders, is in de onderhavige haalbaarheidsstudie onderzocht of en naar welke regio het mogelijk is om de recidive onder HIC-daders uit te splitsen en, indien dit mogelijk is, wat de recidivecijfers per regio dan zijn.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methode
  3. Resultaten
  4. Conclusie

Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Beijersbergen, K.A., Blokdijk, D., Tollenaar, N., Weijters, G.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2019
Reeks:
Cahiers 2019-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Haalbaarheidsstudie regionalisering recidivecijfers high impact crimes HIC; factsheet
Projectnummer:
2786C
Operationele status:
Afgerond