Evaluatie toezicht bij overvallers

Evaluatie toezicht bij overvallers

Samenvatting

In de afgelopen jaren is vanuit de overheid meer aandacht gekomen voor de bestrijding van high impact crimes (HIC) en in het bijzonder overvallen. Een eerste belangrijke maatregel betreft het standaard toepassen van het hoogste niveau van toezicht bij overvallers, met de mogelijkheid hiervan af te wijken. Een tweede belangrijke maatregel betreft het toepassen van elektronisch toezicht bij overvallers middels een enkelband, mits dit mogelijk is op basis van het juridisch kader (Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit, Taskforce Overvallen, 2011; 2017). Na de invoering van enkele maatregelen die zijn gericht op het aanscherpen van het reclasseringstoezicht van overvallers is het de vraag hoe het toezicht van de overvallers er in de praktijk uit ziet en in hoeverre de maatregelen in het kader van verscherpt toezicht samenhangen in het terugdringen van recidive onder overvallers.
Dit onderzoek richt zich op overvallers die voor een dergelijk delict zijn veroordeeld, waarbij reclasseringstoezicht onderdeel was van de sanctie en het toezicht werd uitgevoerd in de arrondissementen Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Midden Nederland en eindigde in de periode 2013 tot en met 2015. Het onderzoek maakt deel uit van het vijfjarige onderzoeksprogramma naar de recidive onder HIC-daders (projectnummer 2786 Basisprogramma recidiveonderzoek high impact crimes 2016-2021).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie toezicht bij overvallers
Projectnummer:
2786E
Operationele status:
Lopend