Aard en omvang van criminele bestedingen

Aard en omvang van criminele bestedingen

Eindrapportage

Samenvatting

Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in waar geld wordt besteed en hoeveel er jaarlijks in Nederland witgewassen wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden met a) de aard en omvang van de bestedingen van uit criminaliteit verkregen inkomsten die (de diverse categorie├źn) criminelen doen, b) de wijze waarop en de plaatsen waar deze inkomsten neerslaan in de economie en c) de geschatte omvang van het bedrag dat in Nederland is witgewassen als gevolg van in Nederland gepleegde criminaliteit. Daarnaast is d) indicatief nagegaan in welke mate de relatieve omvang van het witwasgeld dat in de Nederlandse economie wordt ingebracht vanuit het buitenland is gewijzigd sinds de laatste schatting uit 2006 en e) in welke mate dat bedrag ook in Nederland neerslaat.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting
English summary

  1. Inleiding
  2. Bestedingsgedrag van criminelen
  3. De omvang van witwassen
  4. De effecten van witwassen
  5. Discussie omvang witwassen
  6. Conclusies en aanbevelingen
  7. Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Unger, B., Ferwerda, J., Koetsier, I., Gjoleka, B., Saase, A. van , Slot, B., Swart, L. de
Organisatie(s):
Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie (REBO), Ecorys, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie (REBO)
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit van Utrecht - Departement Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
Telefoon:
030 253 70 40
Website:
www.uu.nl/rebo

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Witwaspiramide
Projectnummer:
2790
Operationele status:
Afgerond