Doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk

Civiel recht en civiel proces / Enqueterecht

Doelbereiking en effectiviteit van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport staat de evaluatie van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing enquêterecht, zoals neergelegd in art. II van deze wet, centraal. De volgende onderzoeksvraag is hierbij geformuleerd: ‘In welke opzichten en in welke mate wordt het doel van het enquêterecht, te weten het snel en doeltreffend oplossen van het geschil, zodat de rechtspersoon verder kan opereren, bereikt door de invoering van de Wet aanpassing enquêterecht en welke andere effecten kunnen worden onderscheiden?’.

De Wet aanpassing enquêterecht bestaat uit vijf wetswijzigingscategorieën, betreffende 1. ontvankelijkheidscriteria; 2. de koppeling van onmiddellijke voorzieningen en het onderzoek; 3. waarborgen ten aanzien van het onderzoek; 4. het indienen van verweerschriften en; 5. de kosten van verweer.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Het juridisch- en onderzoekskader
  3. Algemene descriptieve gegevens uit de jurisprudentieanalyse
  4. Wetswijzigingscategorie 1: ontvankelijkheidscriteria
  5. Wetswijzigingscategorie 2: onmiddellijke voorzieningen
  6. Wetswijzigingscategorie 3: waarborgen in de onderzoeksfase
  7. Wetswijzigingscategorie 4: indienen verweerschriften
  8. Wetswijzigingscategorie 5: kosten van verweer
  9. De Wet aanpassing enquêterecht in haar totaliteit
  10. Conclusie

Summary
Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lafarre, A.J.F., Schippers, B.C.J., Bosch, S.F.W. van den, Elst, C.F. Van der, Sangen, G.J.H. van der
Organisatie(s):
WODC, Tilburg University - Tilburg Law School - Departement Business Law
Plaats uitgave:
Tilburg
Uitgever:
Tilburg Law School - Tilburg Law School
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Tilburg University - Law School
Website:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De doeltreffendheid en de effecten van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk
Projectnummer:
2791
Operationele status:
Afgerond