Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Andere tijden

Samenvatting

Gesubsidieerde rechtsbijstand moet mensen die de kosten van rechtsbijstand niet geheel zelf kunnen dragen in staat stellen met juridische hulp een adequate oplossing voor hun geschillen te bereiken.

Het kabinet heeft begin 2015 de commissie Wolfsen ingesteld met de opdracht om onderzoek te doen naar de oorzaken van het stijgen van de kosten in de gesubsidieerde rechtsbijstand in Nederland. Daarnaast doet de commissie aanbevelingen voor vernieuwing van het stelsel. De commissie-Wolfsen constateert achterstallig onderhoud waar het gaat om de evaluatie van de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook de commissie "Duurzaam stelsel gefinancierde rechtsbijstand" van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) komt tot eenzelfde constatering.

Als reactie hierop is de "Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand" onder voorzitterschap van mr. H. Th. van der Meer ingesteld die de puntenaantallen per zaakscategorie gaat evalueren. Deze commissie heeft opdracht gegeven voor onderhavig onderzoek, waarin is nagegaan in hoeverre de puntentoekenningen in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand nog corresponderen met de feitelijke gemiddelde tijdsbesteding door advocaten en mediators.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Methoden van onderzoek en gebruikte gegevens
  3. Selecteren van rbv's met betrouwbare urenopgaven
  4. Onderscheiden van zaakvormen
  5. Beantwoording onderzoeksvragen

Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Cebeon
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Cebeon - Centrum beleidsadviserend onderzoek
 
Jollemanhof 18 (6e etage)
 
1019 GW Amsterdam
Telefoon:
020–6274551
E-mailadres:
cebeon@cebeon.nl
Website:
www.cebeon.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Puntentoekenning rechtsbijstand
Projectnummer:
2793
Operationele status:
Afgerond