Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Evaluatie pilot multidisciplinaire advisering slachtofferschap mensenhandel

Samenvatting

Teneinde de erkenning van slachtoffers van mensenhandel meer los te koppelen van het strafproces, is op 1 januari 2018 een pilot gestart, uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM), waarbij een onafhankelijke multidisciplinaire commissie mensenhandel een deskundigenbericht uitbrengt over de aannemelijkheid van slachtofferschap van mensenhandel.
Het doel van de pilot is om na te gaan of de commissie daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen en wat de toegevoegde waarde is van het deskundigenbericht voor betrokkenen (slachtoffers en derden). Parallel aan de uitvoering van de pilot dient een procesevaluatie te worden uitgevoerd ten behoeve van nadere gedachtenvorming over voortzetting van de pilot.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. Opzet pilot en procedure
  3. Aanvragen en ervaringen met de procedure
  4. Inhoud en waarde deskundigenberichten
  5. Samenvatting en conclusie
  6. Summary

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Smit, W., Klaver, J.
Organisatie(s):
Regioplan Beleidsonderzoek, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2019
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot oordeel mogelijke slachtoffers van mensenhandel
Projectnummer:
2795
Operationele status:
Afgerond