Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

Straffen en maatregelen / Strafwijziging

Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

Samenvatting

De nulmeting staat ten dienste aan de evaluatie van de wet in 2020. De evaluatie in 2020 moet zich richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van die onderdelen die de wet wijzigt in de strafrechtsketen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.
De probleemstelling die ten grondslag ligt aan de nulmeting is drieledig:

  1. Wat was de situatie in de praktijk van 2014 op die onderdelen van opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit die door de wet werden gewijzigd?
  2. Op welke wijze worden de wetswijzigingen geacht bij te dragen aan het opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit?
  3. Welke noodzakelijke gegevens ontbreken om in 2020 de wet te evalueren op uitvoerbaarheid, resultaat en effectiviteit en moeten voor deze evaluatie worden bijgehouden?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Achtergrond en beoogde werking van de wet
  3. Indicatoren
  4. Beschikbare gegevens
  5. Implicaties voor de evaluatie 2020

Literatuurlijst

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wilms, P., Veen, S. van der, Kluft, S., Huisman, W.
Organisatie(s):
APE onderzoek & advies, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE
Jaar van uitgave:
2018
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Nulmeting wetswijziging financieel economische criminaliteit
Projectnummer:
2796
Operationele status:
Afgerond