Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk

Criminologie en victimologie / Internationale criminaliteit

Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk

Een verkenning

Samenvatting

Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheidsproblemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende andere partijen en betrokkenheid van burgers. Dit is een onderzoek naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn:

 • decentralisaties in het sociaal domein;
 • digitalisering inclusief sociaal media;
 • demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen;
 • radicalisering, terrorisme en terreurdreiging;
 • internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit;
 • groei van toerisme, evenementen en horeca.

Inhoudsopgave

Afkortingen
Summary
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Achtergrond, probleemstelling en onderzoeksvragen
 3. Decentralisaties in het sociaal domein
 4. Digitalisering inclusief sociale media
 5. Demografische ontwikkelingen, arbeidsmigratie en vluchtelingen
 6. Radicalisering, terrorisme en terreurdreiging
 7. Internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit
 8. Groei van toerisme, evenementen en horeca
 9. Versterking van gebiedsgebonden politiewerk
 10. Leren en professionaliseren

Literatuurverwijzingen (voetnoten)
Geraadpleegde literatuur
Respondenten en andere betrokkenen in het onderzoek
Bijjlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lakerveld, J.A. van, Gussen, I.W.M., Stoutjesdijk, F.D., Tönis, I.C.M., Zoete, J. De
Organisatie(s):
Universiteit Leiden - PLATO, WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Universiteit Leiden - PLATO
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Universiteit Leiden - Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (Plato)
Telefoon:
071 527 34 18
Fax:
071 527 36 19
E-mailadres:
plato@plato.leidenuniv.nl
Website:
www.plato.leidenuniv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP)
Projectnummer:
2798
Operationele status:
Afgerond