Registratie van LVB-problematiek in het justitiële domein

Registratie van LVB-problematiek in het justitiële domein

Onderzoek naar de haalbaarheid van en mogelijkheden voor het schatten van de prevalentie van LVB binnen het justitiële domein op basis van bestaande registraties

Samenvatting

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn vermoedelijk oververtegenwoordigd in het justitiële domein, maar exacte aantallen ontbreken, omdat dit niet systematisch wordt bijgehouden. Er is wel behoefte aan (meer) exacte gegevens hierover. Als de groep LVB’ers werkelijk zo groot is als verondersteld, versterkt dat bijvoorbeeld de urgentie om extra aandacht te besteden aan deze doelgroep. Onderhavig onderzoek is vormgegeven op basis van een tweeledige probleemstelling:

  1. In hoeverre is onderzoek naar de prevalentie van LVB op basis van de op dit moment beschikbare registraties in het justitiële domein mogelijk?
  2. Wat is er nodig om in de toekomst tot een betrouwbare en valide inschatting van de prevalentie van LVB in het justitiële domein te komen op basis van registratiegegevens?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding en achtergrond
  2. Onderzoeksverantwoording
  3. Huidige situatie
  4. Toekomst vastleggen LVB-kenmerken
  5. Slotbeschouwing

Literatuurlijst
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kaal, H., Jong, B. de
Organisatie(s):
Hogeschool Leiden, Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING), WODC
Plaats uitgave:
Leiden
Uitgever:
Hogeschool Leiden
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Hogeschool Leiden
 
Zernikdreef 11
 
2333 AK Leiden
Telefoon:
071-5188800
Website:
www.hsleiden.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vervolg LVB onderzoek
Projectnummer:
2802
Operationele status:
Afgerond