Blazen bij geweld

Detentie en reclassering / Reclassering

Blazen bij geweld

Procesevaluatie Wet middelenonderzoek bij geweldplegers in startgebieden

Samenvatting

Op 1 januari 2017 is de Wet middelentesten bij geweldplegers in werking getreden. Deze wet geeft de politie de bevoegdheid om een alcohol- en/of drugstest af te nemen bij een aanwijzing voor geweldpleging onder invloed. Deze test bestaat uit een voorlopig onderzoek en een vervolgonderzoek. Het voorlopig onderzoek kan bestaan uit een ademtest en/of een speekseltest en/of een psychomotorische test ter vaststelling van het gebruik van alcohol en/of ter vaststelling van gebruik van drugs - met in geval van twijfel een aanvullend onderzoek naar de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties ter controle of correctie van de resultaten van de speekseltest. Als de voorlopige middelentesten de aanwijzing van middelengebruik bevestigen kan vervolgonderzoek van adem door de politie of bloed door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) volgen. Daar wordt nauwkeurig vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van middelengebruik en in welke mate dat het geval is.
Deze evaluatie heeft tot doel inzicht te krijgen in hoeverre de WMG in de startgebieden door de verschillende partijen wordt uitgevoerd volgens de landelijke werkwijze en wat de redenen zijn daar in eventuele gevallen van af te wijken. Tot de betrokken partijen worden gerekend: de politie, de reclassering, het Openbaar Ministerie (OM) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Daarmee dient de evaluatie inzicht te geven op welke punten verbetering noodzakelijk is.

Inhoudsopgave

Lijst met afkortingen
Samenvatting

 1. Inleiding
 2. Formeel kader WMG
 3. Landelijke procedure WMG
 4. Politie-ervaringen met de WMG
 5. OM-ervaringen met de WMG
 6. Reclassering-ervaringen met de WMG
 7. NFI-ervaringen met de WMG
 8. Samenwerking
 9. Eerste resultaten
 10. Aandachtspunten voor landelijke uitrol
 11. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Nauta, O., Roorda, W., Bloeme, R. (medew.)
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2017
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie invoering wet Middelentesten bij geweldplegers in startgebieden
Projectnummer:
2804
Operationele status:
Afgerond